Inhoud

We zorgen voor een cyclus van activiteiten die elkaar versterken en op elkaar bouwen. 

 

De start is het inventariseren van de ambities rondom talent- & leiderschapsontwikkeling en de vraagstukken die binnen een organisatie spelen op het gebied van duurzaamheid. Bij zowel deelnemers als het hogere management.

 

Op basis daarvan wordt een learning journey samengesteld en gaan we gaan met elkaar op weg. Een learning journey duurt gemiddeld 12 maanden en sluit aan bij de jaarcyclus van bedrijven.

Een programma is altijd maatwerk, maar kent een aantal fases en onderdelen.

Samen op weg

Deelnemers presenteren zichzelf. Opgaves van de organisatie op het gebied van duurzaamheid worden ingebracht door deelnemers en management.

Explore

Met een open mind en vanuit een socratische, onderzoekende houding nieuwe gebieden verkennen en eerste ideeën ontwikkelen. Geïnspireerd door motivational speakers, de natuur en bestaande modellen en toepassingen. Ontdekken en vaststellen van de terreinen die het experiment en verdere ontwikkeling waard zijn. Zowel zakelijk als persoonlijk.

Commit

Deelnemers delen nieuwe inzichten met de directie

en vragen commitment voor een onderzoeksvraag.

Experiment

Met lef experimenteren en leren. Vertalen van nieuwe ideeën naar testbare concepten. Ontdekken van benodigde organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Werken vanuit co-creatie. Start ontwikkelen persoonlijk leiderschap.

Seed

Sparren met de directie. Gezamenlijk verder bouwen op inzichten uit experiment en onderzoek. Presenteren van plannen voor verdere ontwikkeling.

Grow

Inspireren van anderen en organiseren van co-creatie. Verder brengen van de ontstane concepten naar een helder geformuleerde visie en duurzame werkwijzen. Draagvlak creëren, onder andere door middel van storytelling. Verdiepen en versterken van leiderschapskwaliteiten.

Thrive

Scale-up. Het nieuwe in de wereld zetten. Pilots in de organisatie en bij de klant om de nieuwe werkwijzen uit te bouwen en te testen.

Harvest

Ophalen en presenteren van alle opgedane kennis en kunde en reflecteren op volgende stappen.

Let's Work Together

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.