top of page

Explorerend
Leiderschap

leiderschapstraining sustainability

op weg naar duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling start bij persoonlijke ontwikkeling
"Wat is ervoor nodig om de grote veranderingen die er nodig zijn richting duurzaam leven en werken ook echt te realiseren?"

Vanuit persoonlijke gedrevenheid zijn wij als persoonlijke ontwikkeling-professionals aan onze eigen verkenningstocht begonnen om een antwoord te vinden op deze vraag. We doen dit vanuit de overtuiging dat deze transities écht nodig zijn; en dat de sleutel hiervoor bij de mens ligt, niet de techniek. Transitie is een beweging. Een beweging bedenk je niet, die maak je.

De sleutel tot transitie is niet een model,
maar ligt bij de mens achter het model.

 

Als transitie in de mens zit dan is persoonlijke en leiderschapsontwikkeling het krachtigste instrument dat je in kunt zetten om tot transitie te komen. Maar hoe zorg je dat deze persoonlijke ontwikkeling ook echt ten goede komt aan de duurzaamheidsopgave van je organisatie?

Wij zien het als volgt .....

Real-life  business uitdagingen 

Zelf aan de slag en ervarend leren door te werken met real-life opgaves en uitdagingen van je organisatie. 

Experimenteren en testen

Opgedane inzichten vertalen naar testbare concepten voor de organisatie en naar persoonlijke leerdoelen. Wat wordt jouw oefening?

Explorerend leiderschap vraagt om onderzoek, durven kiezen, opnieuw kijken, nieuwsgierigheid, uitproberen.

 

Onderstaande elementen vormen de basis van de leiderschapstraining en zullen in elke fase terugkomen.

 

De elementen

Niet zeker weten als motor voor vernieuwing.

De natuur als bron van leren en visie-ontwikkeling

Inspiratie zoeken en vinden in natuurlijke processen en het creëren van vrije ruimte als basis voor ontwikkeling.

Mensen maken het verschil dus persoonlijke ontwikkeling is de basis

Hoe kan ik bijdragen en verschil maken? Welke persoonlijke groei en ontwikkeling vraagt dit van mij? Nieuwe concepten neerzetten vanuit vertrouwen en persoonlijk leiderschap.

Luchtfoto van gebogen rivier

De learning journey sustainability inspireert en ondersteund

bij het vinden van passende antwoorden en oplossingen.

Om vervolgens op gestructureerde en bekrachtigende manier

op weg te gaan naar een duurzame, circulaire bedrijfsvoering.

De focus van het programma is positief, constructief

en heeft als basis het ontwikkelen van persoonlijke en leiderschapskwaliteiten.

Verander de wereld, begin bij jezelf.

Lees meer
De fases

Het programma is altijd maatwerk,

maar kent een aantal fases.

Samen op weg

Deelnemers presenteren zichzelf. Opgaves van de organisatie op het gebied van duurzaamheid worden ingebracht door deelnemers en management.

Explore

Met een open mind en vanuit een socratische, onderzoekende houding nieuwe gebieden verkennen en eerste ideeën ontwikkelen. Geïnspireerd door motivational speakers, de natuur en bestaande modellen en toepassingen. Ontdekken en vaststellen van de terreinen die het experiment en verdere ontwikkeling waard zijn. Zowel zakelijk als persoonlijk.

Commit

Deelnemers delen nieuwe inzichten met de directie

en vragen commitment voor een onderzoeksvraag.

Experiment

Met lef experimenteren en leren. Vertalen van nieuwe ideeën naar testbare concepten. Ontdekken van benodigde organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Werken vanuit co-creatie. Start ontwikkelen persoonlijk leiderschap.

Seed

Sparren met de directie. Gezamenlijk verder bouwen op inzichten uit experiment en onderzoek. Presenteren van plannen voor verdere ontwikkeling.

Grow

Inspireren van anderen en organiseren van co-creatie. Verder brengen van de ontstane concepten naar een helder geformuleerde visie en duurzame werkwijzen. Draagvlak creëren, onder andere door middel van storytelling. Verdiepen en versterken van leiderschapskwaliteiten.

Thrive

Scale-up. Het nieuwe in de wereld zetten. Pilots in de organisatie en bij de klant om de nieuwe werkwijzen uit te bouwen en te testen.

Harvest

Ophalen en presenteren van alle opgedane kennis en kunde en reflecteren op volgende stappen.

Vis schaal textuur
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

Winston Churchill

bottom of page