Unieke aanpak

Alleen in de realiteit van alledag
ontdek en ervaar je wat er nodig is. 

WAT

Op basis van de duurzaamheidsvraagstukken of klimaatdoelstellingen die spelen binnen een organisatie wordt een programma samengesteld en gaan we samen op weg.

 

In een learning journey wordt van begin af aan gewerkt met real-life opgaves en uitdagingen van de eigen organisatie. Alleen in de realiteit van alledag ontdek en vooral ervaar je wat je nodig hebt, waar het nog niet loopt.

 

Het programma inspireert, bevraagt, beziet het vraagstuk en de processen van verschillende kanten EN biedt je handvaten en ondersteuning bij het persoonlijk leiderschap dat dit vraagt.

 

Binnen het programma werken we, met de natuur als inspiratiebron voor organiseren en innoveren, aan het ontwikkelen en de doorvoering van een antwoord op duurzaamheidsvraagstukken die binnen je organisatie spelen. Het programma vormt een pressure cooker voor de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid binnen de organisatie.

 

Door het bekrachtigen en versterken van het aanwezige potentieel van de mensen binnen de eigen organisatie zorgt voor een versnelde ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid van het bedrijf als geheel.

VOOR WIE

 

  • diegene die al intrinsiek gemotiveerd zijn om binnen hun organisatie beweging te creëren richting duurzaam werken en produceren.

 

  • organisaties die hun duurzame strategie verder willen ontwikkelen en vertalen naar acties, innovaties, gedrag en business resultaten.

 

  • organisaties en leiders die de noodzaak om te veranderen voelen, maar niet goed weten waar en hoe te beginnen.

 

  • organisaties die een effectieve strategie zoeken om hier echt mee aan de slag te gaan met hun duurzaamheidsopgaven of klimaatdoelstellingen

​WAT LEVERT HET OP

  • Een learning journey zorgt voor een versnelde ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid van het bedrijf als geheel.

  • Genereert persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling terwijl de duurzaamheidsopgaves worden vertaald naar acties, innovatie en business resultaten.

  • Bekrachtigt en versterkt het aanwezige potentieel binnen de eigen organisatie.

  • Creëert betrokkenheid door de hele organisatie

  • Versterkt de onderlinge verhoudingen tussen het hogere management en professionals op de werkvloer.

  • Zorgt voor de tijd en ruimte die nodig is om veranderingen door te voeren waarbij de winkel wordt verbouwd terwijl de winkel open blijft.

Trust and appreciate

Vertrouwen. In het proces, in elkaar, op onze creatiekracht. Op waarderende manier de levenskracht van de organisatie onderzoeken om de gewenste toekomst te creëren.

 

Oftewel: het goede gesprek voeren.

 

#vertrouwen #waarderendkijken

#appreciativeinquiry #het andere gesprek #socratische gespreksvoering

No one can do this alone

We zullen dingen anders moeten gaan doen en dat vraagt om eigenaarschap, vertrouwen, verbinding en samenwerking. Samenwerken door elkaar te ondersteunen en te inspireren. Niemand kan het alleen en dat hoeft ook niet.

 

#commitment directie #vaardigheidstrainingen #intervisie #coaching #persoonlijkeontwikkeling #leiderschapsontwikkeling #experts #inspiratie

From model to movement

Wat heeft iemand op persoonlijk niveau nodig om de transitie in te zetten, de ‘juiste’ keuzes te gaan maken, vol in te durven op zetten op duurzaamheid. Te kiezen voor de, vaak op korte termijn minst aantrekkelijke oplossing?

 

#persoonlijkeontwikkeling #leiderschapsontwikkeling #lef

#beperkendeovertuigingen #innerlijkeblokkades

Uitgangspunten

Optimize don't maximize

Wanneer is een organisatie succesvol? Is een maximaal resultaat ook het optimale resultaat? Optimaal voor mens, maatschappij, natuur en de toekomstige generaties.

 

Hoe realiseren we een denken en handelen vanuit de mindset ‘Optimize don’t maximize’?

#vanwinstnaarwaarde #truepricing

#DonutEconomy #goedevoorouder

Relate to reality

Het liefst gaan we door op oude voet en doen we alsof we nog alle tijd hebben. Maar daarmee verbreek je de verbinding met de realiteit en ook de verbinding met je kracht en creatievermogen.

 

Wat speelt er werkelijk? Daar gaan we mee aan de slag.

 

#realiteit #duurzaamheidsopgaves

#creatiekracht #samenredzaamheid

Start walking

We komen direct in de beweging. Door te werken met reallife uitdagingen en alles wat we daarin tegenkomen.

 

Je weet pas waar het schuurt als je er mee bezig bent. Het pad ontvouwt zich pas als je begint met lopen.

 

#ervaren #transitieiseenbeweging

#reallife #wrijvinggeeftglans